ZSZ – szkolenie wstępne

TYTUŁ
SZKOLENIE WSTĘPNE
Zintegrowany System Zarządzania
Witamy
Witamy na szkoleniu wstępnym ogólnym z zakresu systemów zarządzania obowiązujących
w REMZAP Sp. z o.o.

Po zakończeniu prezentacji prosimy o potwierdzenie zapoznania się ze szkoleniem poprzez uzupełnienie swoich danych i kliknięcie przycisku WYŚLIJ.

Slajd1

Wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania wynika konieczności zachowania odpowiedniej organizacji pracy oraz z wymagań naszych klientów, np. Grupy Azoty, PKN Orlen, LOTOS oraz wielu innych zakładów z branży chemicznej, energetycznej, cementowej i spożywczej.

Większość klientów dopuszcza możliwość realizacji prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych wyłącznie firmom, które poświadczą, że działają zgodnie z procedurami i instrukcjami poszczególnych systemów zarządzania.

Slajd2

Dokumentacja ZSZ składa się z następujących elementów:

1. Polityka
2. Księga ZSZ
3. Procedury (przedstawiane na szkoleniu „instruktaż stanowiskowy” na Wydziałach)
4. Instrukcje (przedstawiane na szkoleniu „instruktaż stanowiskowy” na Wydziałach)
5. Pozostałe dokumenty takie jak plany, harmonogramy itp.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności w tym dotyczące systemów zarządzania pracownicy otrzymują na Wydziale.

Slajd3

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

dostępna na każdym Wydziale oraz na stronie internetowej www.remzap.pl

Polityka jakości, środowiska, i bezpieczeństwa i higieny pracy Remzap Sp. z o.o.
Slajd4

Komunikowanie się

W sprawach wymienionych poniżej, proszę się kontaktować z następującymi osobami:

● Systemy zarządzania – Małgorzata Chrzanowska
● BHP – Adam Bociański i Katarzyna Sadurska
● Ochrona środowiska – Mirosław Miazga
● Bezpieczeństwo danych – Lidia Stefaniak – Chabros
● Informatyka – Krzysztof Góra
● Kadry, prawo pracy – Anita Piech
● Płace, ubezpieczenia – Katarzyna Ciupa
● Sprawy socjalne – Katarzyna Ciupa
● Sprawy organizacyjne Spółki – Krzysztof Urbanek
● Sprawy wszelakie – Piotr Wawrzak – przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółki z ramienia pracowników.

Slajd5

W sprawach pracowniczych obowiązuje droga służbowa:

Brygadzista – Mistrz / Kierownik Budowy, Robót, Projektu – Kierownik Wydziału – Dyrektor – Prezes.

W sprawach bezpieczeństwa pracy i organizacji pracy:

Prosimy kontaktować się z przedstawicielami związków zawodowych lub z zakładowym społecznym inspektorem pracy (ZSIP) czyli:

● Na wydziale ZM – Artur Tomasik – główny ZSIP
● Na wydziale ZT1 – Jerzy Woszczyk – zastępca ZSIP
● Na wydziale ZBR – Sławomir Ścibior – zastępca ZSIP
● dla całej Spółki – Jerzy Chrzanowski (przedstawiciel Związku Zawodowego Solidarność)

Slajd5

Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z materiałem szkoleniowym

Slide
previous arrow
next arrow