Zmiana w Zarządzie REMZAP

Rada Nadzorcza Remzap podjęła Uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu Remzap

W dniu 27 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza REMZAP podjęła Uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu REMZAP Pana Jerzego Wiśniewskiego oraz o powołaniu w to miejsce Pana Józefa Strzałkowskiego.

Pan Jerzy Wiśniewski, po przepracowaniu w Spółce REMZAP ponad 20 lat, z dniem 30 czerwca 2017 roku przechodzi na zasłużoną emeryturę. Do tego czasu pozostaje w Spółce, pełniąc funkcję pomocniczą i doradczą.

Z dniem 27 marca 2017 roku obowiązki Prezesa Zarządu REMZAP przejął Pan Józef Strzałkowski, wieloletni pracownik Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. Pan Prezes Józef Strzałkowski ukończył studia wyższe na Politechnice Radomskiej, na kierunku Budowa Maszyn, oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.