Zmiana nazwy Spółki

Nazwa Spółki zmieniona na REMZAP Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 października 2013 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki.

Nowa nazwa to: REMZAP Sp. z o.o. Pozostałe dane rejestrowe naszej Spółki takie jak adres, NIP, REGON, KRS pozostają bez zmian.

Aktualne numery kont bankowych:
PKO BP 69 1020 1026 0000 1102 0221 4344
MILLENNIUM 21 1160 2202 0000 0000 4494 8577

Obowiązujące od 14.10.2013 dane adresowe:
REMZAP Sp. z o.o.
ul. Ignacego Mościckiego 12
24-110 Puławy
NIP: 716 000 17 62, REGON 430153601, KRS 0000005453

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie zmian w dokumentacji i korespondencji kierowanej do naszej Spółki. Mamy nadzieję, że wprowadzenie ww. zmian nie będzie dla Państwa utrudnieniem, a nasza współpraca nadal będzie przebiegała pomyślnie.

Z poważaniem
Jerzy Wiśniewski
Prezes Zarządu REMZAP Sp. z o.o.