Setki Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego

Remzap w corocznym zestawieniu stu najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego

Jak co roku, dwa największe dzienniki regionalne, Dziennik WschodniKurier Lubelski, opublikowały swoje zestawienia stu najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego. Jak co roku również, w obu rankingach, istotne miejsca zajęła firma REMZAP, potwierdzając tym samym swoją silną pozycję rynkową.

W Setce Kuriera Lubelskiego spółka REMZAP znalazła się na pozycji 49 jeśli chodzi o wielkość przychodów za rok 2019, na pozycji 23 ze względu na wielkość zysku oraz na pozycji 21 ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Z kolei w Złotej Setce Dziennika Wschodniego REMZAP znalazł się na pozycji 52 w głównym rankingu, gdzie podstawowym kryterium jest wysokość przychodów za rok 2019. W kategorii budownictwo Spółka znalazła się na 4 miejscu, w kategorii największy zysk netto na zatrudnionego na pozycji 23 a w kategorii najwyższa rentowność na pozycji 23.

Ciekawostką, po raz pierwszy opublikowaną w Złotej Setce 2019 Dziennika Wschodniego, jest zestawienie największych płatników podatku CIT w województwie lubelskim. Zgodnie z danymi z Krajowej Administracji Skarbowej REMZAP zajął 51 miejsce w województwie lubelskim pod względem kwoty zapłaconego podatku w roku 2019.

Czołówki obu rankingów, już od wielu lat, zasłużenie okupują największe przedsiębiorstwa województwa lubelskiego, takie jak PGE Dystrybucja, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy czy Lubelski Węgiel Bogdanka. Pojawia się jednak coraz więcej firm handlowych i spożywczych, które w całości bazują na kapitale prywatnym, co pozytywnie świadczy o rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim. Wszystkim podmiotom gospodarczym z list stu największych przedsiębiorstw życzymy sukcesów biznesowych i coraz lepszych lokat w latach kolejnych.