REMZAP w Setkach Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego

Remzap w rankingach jako jeden z największych pracodawców i jedna z największych firm budowlanych Lubelszczyzny.

Jak co roku, dzienniki Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni, opublikowały Rankingi stu najważniejszych przedsiębiorstw województwa lubelskiego. W obu Rankingach znalazł się REMZAP, jako jeden z największych pracodawców i jedna z największych firm budowlanych Lubelszczyzny.

W Rankingu Złota Setka Dziennika Wschodniego, który ukazał się 23 czerwca 2016 r., REMZAP znalazł się w pierwszej setce firm województwa lubelskiego, ze względu na poziom osiągniętego przychodu. REMZAP jest również jednym z dwudziestu największych pracodawców regionu oraz jedną z siedmiu, największych firm budowlanych w województwie lubelskim.

Warto wspomnieć, że sam Ranking Złota Setka Dziennika Wschodniego obchodził w tym roku Jubileusz 20-lecia. Z tego tytułu przyznano specjalne wyróżnienia dla dwudziestu firm, które wyjątkowo zaznaczyły się w historii gospodarczej regionu lubelskiego. Firmy te otrzymały specjalny Dyplom Firmy Dwudziestolecia a były to między innymi przedsiębiorstwa takie jak Ursus SA, Pol-Inowex Sp. z o.o. czy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA w Puławach.

Z kolei w Rankingu Setka Kuriera Lubelskiego, który ukazał się 9 czerwca 2016 r., REMZAP znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce firm ze względu na poziom przychodu. W kolejnych zestawieniach Spółka uplasowała się w pierwszej trzydziestce największych inwestorów regionu, w czterdziestce firm z największym zyskiem oraz w dwudziestce największych pracodawców województwa lubelskiego.

Oba Rankingi przeprowadzane są corocznie na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie województwa lubelskiego. Zgłoszenia zawierają najważniejsze informacje finansowe za miniony rok, które pozwalają na uszeregowanie spółek w różnych kategoriach, od największych do najmniejszych.

REMZAP corocznie znajduje się wśród stu najważniejszych przedsiębiorstw regionu lubelskiego, dzięki konsekwentnie realizowanym planom rozwojowym i inwestycyjnym oraz umacniającej się pozycji ekonomicznej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozwój REMZAPu oraz życzymy, zarówno sobie jak i innym przedsiębiorstwom województwa lubelskiego, kolejnych sukcesów i coraz wyższych miejsc w Rankingach.