REMZAP w Setce Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego

Remzap w rankingach Setki Kuriera i Złotej Setki Dziennika

Jak co roku, dwa najpoczytniejsze dzienniki regionu lubelskiego Kurier Lubelski i Dziennik Wschodni, opublikowały wyniki prowadzonych przez siebie rankingów: Setki Kuriera i Złotej Setki Dziennika. REMZAP, zwyczajowo już, wziął udział w obu rankingach, chcąc porównać swoje osiągnięcia z innymi podmiotami gospodarczymi Lubelszczyzny.

W Złotej Setce 2017 Dziennika Wschodniego REMZAP znalazł się na 37 miejscu pod względem Wysokości przychodów osiągniętych w roku 2017 (awans o 10 pozycji w stosunku do roku 2016). W kategorii Budownictwo REMZAP uplasował się na 4 spośród 11 pozycji a w kategorii Najwyższy zysk na jednego zatrudnionego na pozycji 30 z 40. REMZAP został również uznany za jednego z szesnastu Największych pracodawców województwa lubelskiego oraz drugą w województwie firmę jeśli chodzi o Dynamikę zysku netto, ze wzrostem na poziomie 2457% w stosunku do roku 2016.

W Setce Kuriera Lubelskiego REMZAP zajął 46 pozycję po względem wysokości przychodów osiągniętych w roku 2017 oraz 23 pozycję po względem osiągniętego zysku. Tutaj REMZAP również został wskazany jako jeden z Największych pracodawców Lubelszczyzny, plasując się na pozycji 18 z 41. Ponadto, Kapituła Rankingu przyznała specjalne wyróżnienia dla przedsiębiorstw będących liderami w swoich dziedzinach. Wyróżniono 15 kategorii gdzie podstawowymi kryteriami nie były wielkość przedsiębiorstwa czy wyniki za rok 2017 ale pozycja na rynku regionalnym i ogólnopolskim. REMZAP został wyróżniony statuetką w kategorii Firma remontowo-budowlana.