REMZAP uzyskał Świadectwo Ex Głównego Instytutu Górnictwa

Świadectwo Oceny Zdolności do Wykonywania Remontów silników elektrycznych pracujących w atmosferze EX.

W marcu 2015 r., Wydział Remontów Maszyn Elektrycznych REMZAP uzyskał Świadectwo Oceny Zdolności do Wykonywania Remontów silników elektrycznych pracujących w atmosferze EX. Świadectwo nadała Kopalnia Doświadczalna „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa z terminem ważności do 30 marca 2018 roku.

Swoim zakresem Ocena Zdolności obejmuje wykonywanie remontów następujących rodzajów silników indukcyjnych:

  • z osłoną ognioszczelną grupy II, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5,
  • budowy wzmocnionej grupy II, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5 – bez przezwajania uzwojeń,
  • w osłonie gazowej z nadciśnieniem grupy II, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5,
  • w wykonaniu nieiskrzącym grupy II Ex nA na napięcie do 6300V.

Szczegółowy zakres remontów został wymieniony w Załączniku do Świadectwa (otwórz plik .pdf).

Uzyskanie Świadectwa poprzedziło dostosowanie infrastruktury Wydziału Remontów Maszyn Elektrycznych do wymogów realizacji remontów silników pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Przedstawiciele GIG, na podstawie przeprowadzonych audytów, potwierdzili, że REMZAP spełnia wymagane warunki w zakresie stosowania odpowiedniej organizacji i technologii przeprowadzania remontów urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej, które gwarantują bezpieczeństwo ich eksploatacji w strefach EX. Świadectwo to pozwala na kierowanie oferty remontów silników do kopalni i obiektów petrochemicznych, takich jak stacje benzynowe czy przepompownie paliw.

Szczegółowych informacji udziela
Dyrektor Pionu Produkcji i Usług Elektrycznych
Zbigniew Barszcz

Wyświetl telefon

+48 81 506 60 80

Wyświetl email