REMZAP – Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej

Remzap zdobył III Miejsce w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej.

REMZAP zdobył III Miejsce w okręgu województwa lubelskiego, w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 listopada na Zamku Królewskim w Lublinie. REMZAP zajął III miejsce ex aequo z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, w kategorii firm zatrudniających ponad 250 pracowników.

Celem Konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Podstawowe kryteria Konkursu to:

  • przestrzeganie przepisów prawa pracy,
  • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rozwiązania systemowe dotyczące BHP,
  • wypadki przy pracy,
  • oraz dodatkowe elementy ochrony pracy takie jak popularyzacja wiedzy o ochronie pracy, działania na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy, ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w zakładzie czy realizacja zaleceń i decyzji organów nadzoru nad warunkami pracy.

Zdobycie tej nagrody to kolejne, po Liderze Bezpieczeństwa Technicznego UDT, potwierdzenie skuteczności realizowanej strategii, opartej na stosowaniu systemowych rozwiązań zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Poziom bezpieczeństwa w realizacji codziennych prac, w szczególności w obszarze występowania wielu ryzyk, jest wynikiem ciągłej i wieloletniej pracy nad zmianą podejścia do bezpieczeństwa. Podejście to powinno być, przede wszystkim, zorientowane na bezpieczeństwo własne pracownika i bezpieczeństwo współpracowników ale również na bezpieczeństwo samej instalacji i ewentualny wpływ zagrożeń na samą instalację czy społeczność lokalną. Cieszymy się, że realizowana strategia została doceniona i dziękujemy wszystkim pracownikom za ich wkład w rozwój tego obszaru funkcjonowania Spółki. Na przyszłość zaś życzymy sobie kolejnych nagród pokazujących pozytywne zmiany jakie zachodzą w REMZAP.

Więcej informacji na temat Konkursu na lublin.pip.gov.pl