REMZAP – Lider Bezpieczeństwa Technicznego UDT

REMZAP uhonorowany statuetką Lidera Bezpieczeństwa Technicznego

REMZAP został uhonorowany statuetką Lidera Bezpieczeństwa Technicznego w plebiscycie organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. REMZAP był jedną z dwóch firm w Polsce, które otrzymały ten tytuł w kategorii Modernizujący. Uroczyste wręczenie Statuetki odbyło się 24 listopada w Warszawie, podczas organizowanej przez UDT Konferencji „Nauka, Technika, Gospodarka. Doświadczenia i Perspektywy Rozwoju”.

Lider Bezpieczeństwa Technicznego to ogólnopolski ranking organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego i Ministerstwo Gospodarki. Jego celem jest uhonorowanie przedsiębiorstw, które w skali kraju wyróżniają się wysokim poziomem bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa pracy a także innowacyjnością i wkładem w rozwój gospodarczy Polski. Organizatorzy pragną w ten sposób popularyzować działania jakie przedsiębiorstwa podejmują na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych oraz bezpieczeństwa środowiska i ludzi w obszarze swojego działania. W Rankingu wzięło udział ok. 20 tys. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego. Spośród nich wyłoniono 30 finalistów w trzech kategoriach: Wytwórca, Użytkownik i Modernizujący. Tytuł Lidera we wszystkich kategoriach łącznie otrzymało 6 przedsiębiorstw.

Cieszymy się, że znaleźliśmy się w tak elitarnym gronie przedsiębiorstw, dla których istotnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Zdobycie tytułu Lidera Bezpieczeństwa Technicznego stanowi dla nas potwierdzenie słuszności realizowanej strategii, której trzonem jest dostarczanie bezpiecznych usług i produktów o odpowiedniej jakości. Realizację tej strategii wspiera Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP wg norm PN-EN ISO 9001 i PN-N-18000, którego teoretyczne zapisy są, przez pracowników REMZAP, skutecznie przekładane na praktyczne zastosowanie. Gratulujemy zatem wszystkim pracownikom zdobycia Tytułu Lidera Bezpieczeństwa Technicznego i życzymy kolejnych, równie prestiżowych nagród.

Więcej informacji na temat Rankingu na: www.udt.gov.pl