REMZAP i PROZAP w EPC

Siostrzane spółki REMZAP i PROZAP podpisały List Intencyjny zgodnie z którym obie firmy będą intensyfikować działania w zakresie wspólnej realizacji projektów w formule EPC.

Siostrzane spółki REMZAP i PROZAP podpisały List Intencyjny zgodnie z którym obie firmy będą intensyfikować działania w zakresie wspólnej realizacji projektów w formule EPC. Podpisanie Listu miało miejsce 1 lipca 2020 r. w siedzibie REMZAP a jego sygnatariuszami byli Józef Strzałkowski Prezes Zarządu REMZAP, Arkadiusz Sułek Prezes Zarządu PROZAP oraz Agnieszka Rolecka Wiceprezes Zarządu PROZAP.

Na przestrzeni ostatnich lat obie Spółki zrealizowały wspólnie kilka projektów, które pokazały, że taka współpraca ma ogromny potencjał. Oferta REMZAP i PROZAP jest komplementarna a połączenie sił w odniesieniu do projektów w formule EPC pozwala na ugruntowanie pozycji obu Spółek na rynku inwestycji pod klucz.

Zgodnie z założeniami Listu Intencyjnego Spółki deklarują współpracę w formie konsorcjów, nie wykluczając jednakże innych form współpracy. Tym samym oferta REMZAP zostaje uzupełniona o kompleksowe usługi z zakresu projektowania i przygotowania inwestycji.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Pionu Sprzedaży i Przygotowania Produkcji Piotr Kozak

Wyświetl telefon

+48 81 506 60 33

Wyświetl email