REMZAP – Diament Forbesa

REMZAP został laureatem Rankingu Miesięcznika FORBES Diamenty Forbesa w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln PLN, w obszarze województwa lubelskiego.

REMZAP został laureatem Rankingu Miesięcznika FORBES Diamenty Forbesa w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln PLN, w obszarze województwa lubelskiego.

25 kwietnia w Hotelu Arche w Lublinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia dyplomów Laureatom Rankingu prowadzącym swoją działalność na terenie województwa lubelskiego.

Jest to już 16 edycja Rankingu Forbesa, który ocenia kondycję i dynamikę rozwoju polskich przedsiębiorstw. Metodologia Rankingu opiera się na analizie wskaźników takich jak dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, odznaczanie się współczynnikiem ryzyka wyższym niż 4, wysoką płynnością bieżącą, brakiem zaległości w płatnościach oraz dodatnią wartością kapitałów własnych. Analizy realizuje firma Dun & Bradstreet oferująca swoim klientom usługi analizy danych oraz rozwiązania oparte na danych.

Więcej o Rankingu na stronie oraz w Miesięczniku Forbes.

Serdecznie gratulujemy pozostałym Laureatom Rankingu a także dziękujemy naszym klientom i dostawcom za zaufanie, oraz naszym pracownikom za zaangażowanie i wkład w rozwój firmy REMZAP.

REMZAP Diament Forbes