REMZAP członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Uchwałą Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Remzap Sp. z o.o. został przyjęty w poczet jej członków.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Uchwałą Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego z dnia 27 lutego 2015 roku REMZAP Sp. z o.o. został przyjęty w poczet jej członków.

PIPC to jedna z najstarszych, polskich organizacji zrzeszających podmioty powiązane z branżą chemiczną, takie jak producenci chemikaliów, firmy transportowe i dystrybucyjne, biura projektowe, firmy konsultingowe, instytuty naukowe oraz podmioty oferujące usługi wykonawcze i inwestycyjne dla zakładów chemicznych. Członkostwo w Izbie pozwoli REMZAP na rozbudowę sieci kontaktów i relacji biznesowych, zarówno z przedstawicielami obecnych i przyszłych klientów, jak i z przedstawicielami potencjalnych partnerów biznesowych. Będzie to również okazja do aktywnego kształtowania branży chemicznej i rynku usług dla szeroko pojętej chemii, a zdobyta wiedza i możliwość wymiany doświadczeń przyczynią się do zwiększenia efektywności i optymalizacji oferty REMZAP.

Więcej informacji na stronie: pipc.org.pl