Pierwsza Pomoc w REMZAP

Podnoszenie świadomości oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Remzap

Podnoszenie świadomości oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z elementów strategii Spółki REMZAP na najbliższe lata. Szczególnie istotne jest podnoszenie świadomości osób kierujących pracownikami a także świadomości pracowników administracyjno-biurowych. Taki cel przyświecał przeprowadzonym w dniu 12 grudnia 2014 roku szkoleniom z zakresu bhp, w których łącznie wzięło udział 60 pracowników REMZAP.

Szkolenia podzielone były na dwie grupy, wyróżnione ze względu na tematykę szkolenia. Pierwszą grupę stanowili pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, poczynając od mistrzów i kierowników działów na Prezesie Zarządu kończąc, którzy wzięli udział w szkoleniu na temat: „Obowiązki i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Szkolenie zorganizowała firma BHP Komplet a wykład prowadził Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy Pan Piotr Skwarek z Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie. Na wykładzie poruszano przede wszystkim prawne aspekty odpowiedzialności osób kierujących pracownikami za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz przedstawiono przykładowe casusy, przestrzegające przed nieodpowiedzialnym realizowaniem obowiązków bhp.

Drugie szkolenie obejmowało podstawowy kurs z udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uczestnicy tego szkolenia to zarówno osoby kierujące pracownikami jak i pracownicy administracji REMZAP. Szkolenie miało na celu odświeżenie i uaktualnienie wiedzy o metodach i sposobach udzielania pierwszej pomocy w zależności od różnych obrażeń jakie mogą się zdarzyć, szczególnie w miejscu pracy niosącym wysokie zagrożenia dla zdrowia i życia. Poruszono również tematykę pomocy osobom z różnymi chorobami, takimi jak padaczka, zawał czy udar a także tematykę udzielania pierwszej pomocy kobietom w ciąży i małym dzieciom. Uczestniczący w szkoleniu pracownicy REMZAP ćwiczyli resuscytację na specjalnych fantomach do nauki reanimacji. Szkolenie przeprowadzili profesjonalni ratownicy medyczni z firmy Medicurs.