Prefabrykacja Rozdzielnic

Prefabrykacja rozdzielnic

Prefabrykacja rozdzielnic – montaż i instalacja

W zakresie:

  • Przygotowanie projektu wykonawczego
  • Dobór i zakup odpowiednich komponentów i podzespołów
  • Budowa rozdzielnicy od podstaw lub z elementów powierzonych
  • Stworzenie aplikacji SCADA lub programu PLC (zgodnie z zamówieniem)
  • Wykonanie testów i prób funkcjonalnych
  • Wystawienie protokołów i certyfikatów zgodności
  • Montaż wraz z uruchomieniem na obiekcie
  • Udzielenie gwarancji na wykonane prace

Szczegółowych informacji udziela
Dyrektor Pionu Produkcji i Usług Elektrycznych
Zbigniew Barszcz

Wyświetl telefon

+48 81 506 60 80

Wyświetl email

Budowa rozdzielnicy od podstaw
Dobór komponentów rozdzielnicy
Testy i próby rozdzielnicy