Instalacje Elektroenergetyczne

Instalacje Elektroenergetyczne

Instalacje Elektroenergetyczne

Kompleksowe wykonawstwo i remonty:

  • Linii elektroenergetycznych kablowych oraz napowietrznych średniego i niskiego napięcia
  • Stacji transformatorowych, rozdzielnic napowietrznych i wnętrzowych średniego i niskiego napięcia; instalacji siły, sterowania i oświetleniowych, ogrzewanie rurociągów
  • Instalacji i układów sterowania napędami elektrycznymi; instalacji telewizji przemysłowej
  • Instalacji alarmowych; instalacji odgromowych
  • Instalacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex)

  • Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych
  • Prace pomiarowo-kontrolne
  • Projektowanie
  • Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych
  • Prace w technologii PPN (prace pod napięciem)

Szczegółowych informacji udziela
Dyrektor Pionu Produkcji i Usług Elektrycznych
Zbigniew Barszcz

Wyświetl telefon

+48 81 506 60 80

Wyświetl email

Instalacje siły, sterowania i oświetleniowe
Stacja transformatorowa
Rozdzielnice
Linie kablowe