Instalacje Przemysłowe

Kompleksowe wykonawstwo instalacji przemysłowych

Kompleksowe wykonawstwo i remonty instalacji przemysłowych

  • Wykonawstwo i modernizacje rurociągów technologicznych i przemysłowych
  • Remont urządzeń przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemicznego i innych
  • Wykonawstwo, remonty i montaż urządzeń, aparatów, wymienników ciepla, skraplaczy, kolumn i zbiorników bezciśnieniowych oraz ciśnieniowych podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Próby ciśnieniowe urządzeń przemysłowych w zakresie do 800 bar
  • Podciśnieniowy wyładunek i załadunek katalizatorów
  • Hydrodynamiczne udrażnianie instalacji technologicznych (wymienniki ciepła, skraplacze, rurociągi, itp.) – Hydromonitor do 800 bar

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Pionu Sprzedaży i Przygotowania Produkcji Piotr Kozak

Wyświetl telefon

+48 81 506 60 33

Wyświetl email

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do realizacji robót ciśnieniowych.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090-1:2009 do wykonywania konstrukcji stalowych

wykonawstwo instalacji przemysłowych
remonty instalacji przemysłowych
instalacje przemysłowe
instalacje technologiczne