Zintegrowany System Zarządzania

Aspekty związane z jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem realizowanych przez REMZAP prac i wytwarzanych produktów, a także bezpieczeństwo i higiena pracy zatrudnianych pracowników, to szczególne obszary troski Spółki. Od 2006 roku REMZAP pracuje wg Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP, wg norm EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004. W roku 2017 Zintegrowany System został poszerzony o normę środowiskową EN ISO 14001:2015.

Zgodnie z Polityką Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązujemy się do:

  • Doskonalenia współpracy z klientami i dostawcami a także budowania partnerskich stosunków ze wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością
  • Systematycznego unowocześniania, rozwijania i modernizowania stosowanych technologii, tak by były również przyjazne dla środowiska naturalnego
  • Zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i awariom
  • Systematycznego szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i świadomości wszystkich pracowników naszej Spółki oraz ich zaangażowania w sferę jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Ciągłego doskonalenie działań na rzecz środowiska, jakości realizowanych wyrobów i usług oraz bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników

Zgodność działań Spółki z normami jakościowymi, środowiskowymi i bhp potwierdzają cykliczne audyty UDT. Pracownicy REMZAP są regularnie szkoleni i kontrolowani w zakresie jakości, zarządzania środowiskiem i bhp.

EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004, EN ISO 14001:2015