Władze Spółki

Józef Strzałkowski, Prezes Zarządu REMZAP Sp. z o.o.

Józef Strzałkowski

Prezes Zarządu

Olga Pikuła, Prokurent, REMZAP Sp. z o.o.

Olga Pikula

Prokurent

Arkadiusz Główka, Prokurent, REMZAP Sp. z o.o.

Arkadiusz Główka

Prokurent

Rada Nadzorcza

Przemysław Cieślak – Przewodniczący RN

Adam Kania – Członek RN

Piotr Wawrzak – Sekretarz RN – przedstawiciel pozostałych wspólników REMZAP