Władze Spółki

Józef Strzałkowski, Prezes Zarządu REMZAP Sp. z o.o.

Józef Strzałkowski

Prezes Zarządu

Józef Strzałkowski, Prezes Zarządu REMZAP Sp. z o.o.

Arkadiusz Urzędowski

Wiceprezes Zarządu

Olga Pikuła, Prokurent, REMZAP Sp. z o.o.

Olga Pikula

Prokurent

Arkadiusz Główka, Prokurent, REMZAP Sp. z o.o.

Arkadiusz Główka

Prokurent

Rada Nadzorcza

Przemysław Cieślak – Przewodniczący RN
Ryszard Szczygieł – Wiceprzewodniczący RN 

Anna Sroka – Członek RN
Maciej Janowski – Członek RN

Piotr Wawrzak – Sekretarz RN – przedstawiciel pozostałych wspólników REMZAP