Uprawnienia i Systemy Jakości

UPRAWNIENIA I SYSTEMY JAKOŚCI

UDT CERT: PN-EN ISO 9001:2015/ PN-EN ISO 14001-2015/ PN-ISO 45001:2018

Zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

 • Usługi ogólnobudowlane, remonty instalacji przemysłowych, wymurówki ognioodporne, izolacje techniczne, montaż rusztowań, uszczelnienia przemysłowe.
 • Wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych.
 • Remonty urządzeń ciśnieniowych.
 • Regeneracja i sprawdzanie maszyn elektrycznych, osprzętu ciśnieniowego oraz zabezpieczającego na stacji prób.
 • Projektowanie, remonty i wykonawstwo instalacji i linii elektroenergetycznych.

UDT CERT: PN-EN ISO 3834 – 2

Pełne wymagania jakości w spawalnictwie.

Certyfikat Systemu Przenoszenia i uwierzytelniania ocechowania materiałów zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE, pkt 3.1.5

W zakresie:
Przenoszenia i uwierzytelniania ocechowania stalowych wyrobów hutniczych, takich jak: blachy, rury, pręty, kształtowniki, profile zamknięte oraz elementy powstałe w procesach produkcji i remontów urządzeń ciśnieniowych, elementów konstrukcji stalowych, konstrukcji stalowych, instalacji technologicznych.

UDT CERT: PN-EN 1090-2

Wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach do EXC3 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji wg załącznika ZA normy PN-EN 1090-1.

UDT nr UC-13-35-N/2-02, UC-13-35-P/2-02, UC-13-35-W/M/2-02

Uprawnienia do naprawiania, modernizacji i wytwarzania kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych do cieczy, rurociągów przesyłowych do gazów, rurociągów technologicznych do cieczy, rurociągów technologicznych do gazów, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz elementów urządzeń ciśnieniowych.

Uprawnienia i Systemy Jakości
Uprawnienia i Systemy Jakości
Uprawnienia i Systemy Jakości

UDT nr UC-13-35-W/2-02

Uprawnienia do wytwarzania rurociągów parowych, rurociągów przesyłowych do cieczy, rurociągów przesyłowych do gazów, rurociągów technologicznych do cieczy oraz rurociągów technologicznych do gazów.

Uprawnienia i Systemy Jakości

Świadectwo Oceny Zdolności do wykonywania remontów silników elektrycznych pracujących w atmosferze wybuchowej

Świadectwo Oceny Zdolności do wykonywania remontów silników elektrycznych pracujących w atmosferze wybuchowej następujących rodzajów silników:

 • z osłoną ognioszczelną grupy II, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5
 • budowy wzmocnionej grupy II, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5 – bez przezwajania uzwojeń
 • w osłonie gazowej z nadciśnieniem grupy II, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5
 • w wykonaniu nieiskrzącym grupy II Ex nA na napięcie do 6300V

Szczegółowy zakres obejmuje Załącznik do Świadectwa.

Uprawnienia i Systemy Jakości
Uprawnienia i Systemy Jakości
Uprawnienia i Systemy Jakości

Uprawnienia specjalistyczne

 • budowlane
 • SEP E i D
 • operatora ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
 • spawalnicze metodami: 141, 111, 135
 • do prac w technologii PPN do 1 kV
 • do bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest
 • i inne