Nagrody dla REMZAP

Nagrdy i wyróżnienia dla Remzap, wśród których najważniejsza to Gazela Biznesu 2014.

Kolejny rok z rzędu REMZAP zanotował wzrost przychodów i poprawę wyników ekonomicznych.

Zaowocowało to uzyskaniem szeregu nagród i wyróżnień, wśród których najważniejsza to Gazela Biznesu 2014. W rankingu opublikowanym w Dzienniku Puls Biznesu w grudniu 2014 roku, w zestawieniu ogólnopolskim REMZAP zajął miejsce 1138. Rok wcześniej było to miejsce 1234. W zestawieniu wojewódzkim REMZAP znalazł się na miejscu 41, a rok wcześniej było to miejsce 47. W Rankingu oceniane są wskaźniki finansowe a podstawą zakwalifikowania się do Rankingu jest dodatnia dynamika przychodów za ostatnie trzy lata. W porównaniu lat 2013 do 2011 REMZAP zanotował wzrost przychodów w wysokości 150,9%.

Za rok 2014 REMZAP otrzymał również statuetkę Sybilli – Puławski Przedsiębiorca Roku 2014. Nagroda przyznawana w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Puławy została wręczona przez Pana Janusza Grobla, Prezydenta Miasta Puławy, podczas Koncertu Noworocznego, który odbył się w styczniu 2015 roku w Puławskim Domu Kultury DOM CHEMIKA. Statuetka została przyznana za wkład w umacnianie potencjału gospodarczego Puław i aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. Statuetkę Sybilli otrzymał również Mikołaj Spóz, historyk i regionalista, od wielu lat zgłębiający i propagujący historię Puław.

Ponadto jak co roku REMZAP otrzymał Certyfikat Solidna Firma. Jest to już siódmy Certyfikat w tym, organizowanym od 13 lat, Programie Gospodarczo – Konsumenckim. A po raz trzeci Spółce przyznano Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013, nadany przez wywiadownię gospodarczą Coface. Podstawą do przyznania Certyfikatu było badanie Sprawozdania Finansowego REMZAP za rok 2013, w celu oceny Spółki jako potencjalnego partnera biznesowego.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia potwierdzają stabilną sytuację ekonomiczną i wiarygodność Spółki jako partnera biznesowego. Potwierdzeniem takim jest również grono stałych klientów, którzy od wielu lat korzystają z oferty REMZAP. Mamy nadzieję, że grono to będzie się stale powiększało, dając przyczynek do dalszego rozwoju Spółki.