Nagrody dla REMZAP

Stabilna pozycja rynkowa Remzap potwierdzona w szeregu nagród i wyróżnień.

Rok 2013 okazał się być równie dobry dla REMZAP co rok 2012. Wzrastające przychody oraz mocne wskaźniki ekonomiczne potwierdzają stabilną pozycję rynkową firmy. Pozycję tą potwierdza również szereg nagród i wyróżnień, które w 2013 roku przyznano spółce REMZAP.

W lipcu 2013 Lubelski Klub Biznesu, organizator konkursu Business Excellence, przyznał REMZAP tytuł Przyjaznego Pracodawcy. W uzasadnieniu wyboru podkreślano rangę działań jakie Spółka podejmuje w zakresie zabezpieczenia socjalnego pracowników, działań w obszarze rekreacji, sportu, kultury i sztuki oraz, co szczególnie istotne, ciągłych działań w zakresie podnoszenia poziomu świadomości i zabezpieczeń bhp. BHP jest polem szczególnej troski Spółki a konsekwentnie realizowana od ponad pięciu lat strategia podnoszenia świadomości pracowników w tej kwestii znajduje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach. W roku 2013 częstotliwość wypadków zmalała do 8,16 w porównaniu do 19,23 z roku 2012. Znacznie zmalała również ciężkość wypadków. W 2013 roku osiągnęła poziom 31,00 w porównaniu do 58,11 z roku 2012. Przyznany tytuł potwierdza, że realizowane działania znajdują uznanie wśród instytucji zewnętrznych, chociaż najbardziej cieszą malejące wskaźniki wypadkowości.

Wrzesień to miesiąc kiedy Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie już po raz dziesiąty wręczyła statuetki i wyróżnienia firmom z Lubelszczyzny, które w latach 2012/2013 w szczególny sposób odznaczyły się osiąganymi wynikami. REMZAP otrzymał tytuł Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2013 już po raz siódmy z rzędu. Wręczeniu statuetek i wyróżnień towarzyszyła uroczysta Gala z okazji 20lecia działalności RIG w Lublinie. Serdecznie gratulujemy założycielom, władzom, pracownikom, współpracownikom i wszystkim członkom RIG sukcesu jakim jest zbudowanie tak istotnego partnera biznesowego na terenie województwa lubelskiego. Życzymy dalszych sukcesów i, co najmniej, kolejnych 20 lat owocnej działalności.

W czwartym kwartale 2013 renomowana wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet już po raz drugi przyznała spółce REMZAP Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny dokumentów finansowych i księgowych Spółki oraz ich analizy mającej na celu sprawdzenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego. Przyznanie Certyfikatu po raz drugi z rzędu potwierdza stabilną i mocną pozycję ekonomiczną REMZAP, wskazując na jej solidność i transparentność. Stawia to REMZAP w rzędzie stabilnych i wiarygodnych partnerów biznesowych, pozytywnie wpływając na poprawę pozycji konkurencyjnej.

Istotne informacje przyniosła publikacja raportu Gazele Biznesu 2013 dziennika Puls Biznesu. W pierwszych dniach stycznia 2014 opublikowano wyniki ogólnopolskiego rankingu przedsiębiorstw, w którym startowały wyłącznie firmy wykazujące w ciągu ostatnich trzech lat dodatnią dynamikę przychodów. W bieżącym rankingu ogólnopolskim REMZAP awansował o ponad 600 pozycji na miejsce 1234. Podstawowym kryterium układania listy rankingowej było porównanie zmian przychodów spółek z roku 2012 w stosunku do roku 2010. Wskaźnik ten dla REMZAPu wyniósł 156,87%. Mamy nadzieję, że rok bieżący okaże się równie owocny do poprzednie dwa lata.