Dane Kontaktowe REMZAP

REMZAP Sp. z o.o.

24-110 Puławy, ul. Ignacego Mościckiego 12

WYŚWIETL TELEFON

WYŚWIETL E-MAIL

NIP: 716-000-17-62 REGON: 430153601 KRS: 0000005453 BDO 000065679 kapitał zakladowy: 3 527 720 zł (zapłacony w całości)

ZARZĄD

Józef Strzałkowski Prezes Zarządu Remzap Sp. z o.o.

Józef Strzałkowski

Prezes Zarządu

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Arkadiusz Urzędowski

Wiceprezes Zarządu

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

PION ZARZĄDU

Krzysztof Urbanek Remzap

Krzysztof Urbanek

Kierownik Biura Zarządu

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Małgorzata Goluch Remzap

Małgorzata Chrzanowska

Kierownik Biura Kontroli Jakości i Kontroli Wewnętrznej

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Adam Bociański

Główny Specjalista ds. BHP

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Lidia Stefaniak-Chabros Remzap

Lidia Stefaniak-Chabros

Koordynator ds. Komunikacji Marketingowej; Administrator Bezpieczeństwa Danych; Koordynator ds. Zarządzania Zgodnością / Pełnomocnik ds. Etyki

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

PION WSPARCIA

Olga Pikula Remzap

Olga Pikuła

Prokurent, Dyrektor Ekonomiczny, Główny Księgowy

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Krzysztof Góra

Kierownik Zespołu IT

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Edyta Zygmunt

Kierownik Zespołu Magazynów

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Artur Osiak

Kierownik Działu Logistyki i Sprzętu

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

PION SPRZEDAŻY I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Piotr Kozak Remzap

Piotr Kozak

Dyrektor Pionu Sprzedaży i Przygotowania Produkcji

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Paweł Ciupa

Kierownik Zespołu Ofertowania

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Sławomir Gurba

Kierownik Zespołu Technologicznego

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Piotr Wawrzak

Kierownik Zespołu Zaopatrzenia

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Magdalena Figura

Kierownik Sekcji Umów i Cen Transferowych

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

PION PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

Arkadiusz Główka Remzap

Arkadiusz Główka

Prokurent, Dyrektor Pionu Produkcji Budowlano-Montażowej

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Tadeusz Leszczak

Kierownik Wydziału Usług Remontowo-Montażowych

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Marcin Śwital

Zastępca Kierownika Wydziału Usług Remontowo- Montażowych

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Łukasz Jałocha

Kierownik Wydziału Usług Budowlanych, Rusztowaniowych i Izolacyjnych

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Jarosław Janicki

Zastępca Kierownika Wydziału Usług Budowlanych, Rusztowaniowych i Izolacyjnych

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

PION PRODUKCJI I USŁUG ELEKTRYCZNYCH

Zbigniew Barszcz Remzap

Zbigniew Barszcz

Dyrektor Pionu Produkcji i Usług Elektrycznych

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Jarosław Boryń

Kierownik Wydziału Remontów Instalacji Elektrycznych

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Wojciech Kuciapa

Kierownik Działu Remontów Maszyn Elektrycznych

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE