Dyplom Lidera Bezpieczeństwa Technicznego dla REMZAP

Nominacja do tytułu Lider Bezpieczeństwa Technicznego UDT w kategorii: Modernizujący.

W maju tego roku REMZAP uzyskał nominację do tytułu Lider Bezpieczeństwa Technicznego UDT w kategorii: Modernizujący. Wręczenia Dyplomu, sygnowanego przez Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego i Prezesa UDT Mieczysława Borowskiego, dokonali Wiceprezes UDT Pan Przemysław Ligenza oraz Dyrektor Lubelskiego Oddziału UDT Pan Tomasz Bakalarski.

Lider Bezpieczeństwa Technicznego to ogólnopolski ranking organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego i Ministerstwo Gospodarki. Jego celem jest uhonorowanie przedsiębiorstw, które w skali kraju wyróżniają się wysokim poziomem bezpieczeństwa technicznego a także innowacyjnością i wkładem w rozwój gospodarczy Polski. Organizatorzy pragną w ten sposób popularyzować działania jakie przedsiębiorstwa podejmują na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych oraz bezpieczeństwa środowiska i ludzi w obszarze swojego działania.

Ranking rozstrzygany jest w trzech kategoriach: Wytwórca, Użytkownik i Modernizujący a jego finał będzie miał miejsce podczas Konferencji UDT „Nauka, technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju”, która odbędzie się w listopadzie 2015 roku.