Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zaktualizowany certyfikat poświadczający wdrożenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm …

Mamy przyjemność poinformować, że uzyskaliśmy zaktualizowany certyfikat poświadczający wdrożenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018.

Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych wynikających z obowiązującego stanu epidemii, Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT przeprowadziła pierwszy audyt zdalny, właśnie w naszej Spółce. Zgodnie z raportem z II Audytu nadzoru, Spółka REMZAP w pełni stosuje się do wymagań wymienionych norm w realizacji codziennych zadań.

Ponadto w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy REMZAP przeszedł na nową normę PN-ISO 45001:2018, która zastępuje obowiązującą dotychczas normę PN-N-18001:2004. Nowa norma kładzie szczególny nacisk na zwiększenie znaczenia BHP w celach strategicznych, misji i wizji Spółki oraz na zarządzaniu ryzykiem, jak również zwiększa zaangażowanie kierownictwa i przedstawicieli pracowników w kwestie związane z BHP.

Szczegóły certyfikatu poświadczającego stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania można znaleźć tutaj.