20 lat REMZAP Sp. z o.o.

Jubileusz 20-lecia samodzielnej działalności Remzap oraz inaugauracja zmodernizowane strony.

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy techniczną modernizację strony remzap.pl. Spowodowało to usunięcie dotychczasowej historii Aktualności. Funkcjonowanie zmodernizowanej strony inaugurujemy przedstawieniem osiągnięć REMZAP Sp. z o.o. w związku z mającym miejsce w roku bieżącym jubileuszem 20-lecia samodzielnej działalności gospodarczej naszej spółki.

Historia REMZAP sięga lat 60-tych zeszłego stulecia ale dopiero wydzielenie ze struktur Zakładów Azotowych „PUŁAWY” (obecnie Grupa Azoty PUŁAWY) w roku 1993 pozwoliło na podjęcie samodzielnych działań i rozwijanie posiadanych zasobów. Obecnie REMZAP to firma, która znajduje się wśród 20 największych pracodawców województwa lubelskiego (Setka Kuriera, Kurier Lubelski, 18.06.2013) oraz wśród 20 największych firm budowlanych Lubelszczyzny (Złota Setka 2012, Dziennik Wschodni, 20.06.2013). Osiągane przychody oraz liczba zatrudnionych klasyfikują REMZAP w kategorii firm dużych. Kompleksowa oferta rynkowa sprawia, że REMZAP zajmuje istotne miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PUŁAWY, w istotny sposób przyczyniając się do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nie tylko zakładu z Puław ale również innych zakładów z Grupy Azoty.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat REMZAP podwoił liczbę zatrudnionych a od roku 2002 poziom zatrudnienia ma stały charakter wzrostowy (wykres 1). W roku 2009 liczba zatrudnionych zwiększyła się w wyniku połączenia z firmą ELZAP działającą w branży elektrycznej. Połączenie to poszerzyło ofertę REMZAP do szerokiej palety usług z zakresu inwestycji i technicznego utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. Wzrostowy trend zatrudnienia wiąże się ze wzrostem poziomu przychodów przedstawionym na wykresie 2.

Wykres 1.: Poziom średniorocznego zatrudnienia REMZAP Sp. z o.o. w latach 1993-2012. [Zatrudnienie (osoby)]

20 lat samodzielnej działalności REMZAP zaowocowało ponad 3-krotnym wzrostem rocznych przychodów (w wyliczeniach uwzględniono wskaźnik inflacji). W ciągu ostatnich trzech lat przychody wzrosły niemalże dwukrotnie. Wzrost ten ma swoje przełożenie na kapitał REMZAP, którego zmiany przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 2.: Poziom przychodów REMZAP Sp. z o.o. w latach 1993-2012 (dane skorygowane o wskaźnik inflacji). [Przychody (mln zł)]

Kapitalizacja REMZAP na przestrzeni 20 lat to prawie siedmiokrotny wzrost wartości Spółki. Wartość ta wyraża się w ciągle realizowanych inwestycjach, zarówno odtworzeniowych jak i nowych, poszerzających i poprawiających ofertę i możliwość realizacji usług przez REMZAP. Nowoczesna baza sprzętowa i logistyczna, połączona z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą naszych pracowników pozwalają na efektywną realizację powierzanych nam robót.

Wykres 3.: Kapitalizacja REMZAP Sp. z o.o. w latach 1993-2012 (dane skorygowane o wskaźnik inflacji). [Kapitał (mln zł)]

Osiągniętą pozycję ekonomiczną potwierdzają zdobyte nagrody i wyróżnienia. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat REMZAP regularnie bierze udział w Programie Gospodarczym Solidna Firma, co roku zdobywając stosowne certyfikaty. Corocznie kwalifikujemy się również do Programu Wojewódzki Lider Biznesu organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. W latach 2011 i 2012 REMZAP otrzymał statuetkę główną w kategorii firm dużych. W latach 2008, 2009 oraz 2012 zostaliśmy zakwalifikowani do grona Gazel Biznesu Dziennika Puls Biznesu. A w roku 2012 uzyskaliśmy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przyznawany przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet.

Chociaż uzyskane tytuły i wyróżnienia nie potwierdzają jednoznacznie pozycji ekonomicznej REMZAP to jednak stanowią dodatkowe poświadczenie obecnego poziomu rozwoju i wiarygodności biznesowej. Jako podmiot gospodarczy stawiamy na zrównoważony i stabilny rozwój, pozwalający na oferowanie naszym klientom odpowiedniej jakości usług a naszym pracownikom stabilnego i pewnego miejsca zatrudnienia.